Ajanda

Promo ajanda ən çox seçilən və bir çox şirkətin tanıtım məqsədilə istifadə etdiyi bir məhsuldur. Promo məhsullar arasında ilk istifadə olunan və ən geniş yayılmış məhsuldur. illərcə ən effektiv promo məhsul olan ajandalar, bu günümüzdədə çox insan tərəfindən seçilən bir reklam məhsuludur. Şirkətlərin korporativ imicini ən yaxşı şəkildə göstərən ajandaları sıx toplantılarda və ya məhsul tanıtımlarından sonra təqdim edə bilərsiniz.Eyni zamanda bu məhsulların təqdimini korporativ görüşlərdən sonrada reallaşdıra bilərsiniz. Ajandann bir reklam və tanıtım məhsulu olaraq seçilməsinin birdən çox səbəbi vardır. Ən az bir dəftər qədər istifadəyə yararlı olan bu məhsullar çalışsan insanlar tərəfindən çox istifadə olunandır. İçərisində çox faydalı məlumatların olması və mükəmməl bir zaman planlamasında yararlı olması bu ajandaların şirkətlər tərəfindən promo məhsul olaraq seçilməsini tənzimləyir. Promo ajandalar çeşid olaraq fərqliliklərə sahib bir məhsuldur. Bu məhsulların fərqlilikləridə qiymətlərinə yansıyan ən önəmli faktordur.